rEGULAMIN ROZGRYWEK

Regulamin rozgrywek Gryf Basket Cup 2020

 

 • 1.

Organizatorem rozgrywek jest Stowarzyszenie Promocji Sportu „Gryf”, ul. Elizy Orzeszkowej 3/u1, 71-564 Szczecin, NIP: 851-317-69-84, KRS 0000510487, tel. 664906703, e-mail: kontakt@gryfbasketcup.pl .

Komisarzem rozgrywek jest Paweł Kryzan.

Oficjalną stroną internetową i podstawowym kanałem informacyjnym jest www.gryfbasketcup.pl .

 • 2.
 1. W cyklu rozgrywkowym ryf Basket Cup rozgrywki są prowadzone w następujących kategoriach:

– OPEN (mix)

– U 23 (kobiet i mężczyzn)

– U 17 (kobiet i mężczyzn)

– U 15 (mix)

– U 13 (mix)

 1. Ilość kategorii jest określana na każdym turnieju. Klasyfikacja generalna będzie ustalana dla kategorii, w których zostaną rozegrane mecze na co najmniej 3 turniejach (jeżeli będzie możliwość ich zorganizowania). Kategoria może zostać utworzona tylko w momencie, gdy zgłosi się w niej do turnieju co najmniej 5 drużyn na danym turnieju. Przykład: kategoria U17 w turnieju nr 1 zostanie utworzona wtedy, gdy zgłosi się minimum 5 zespołów w kategorii U17. Jeżeli zgłoszą się cztery, wtedy będą mogły zagrać w wyższej kategorii tj. w kategorii U 23.
 2. W turnieju może wziąć udział każdy zawodnik bez względu na narodowość.
 3. W turniejach może wziąć udział każdy zainteresowany, może to być reprezentacja klubu, szkoły czy nawet osób nie reprezentujących żadnej organizacji.
 4. Komisarz może na wniosek innych grup wiekowych zorganizować rozgrywki w innych kategoriach lub utworzyć kategorię towarzyszącą tj. bez klasyfikacji generalnej.
 • 3.
 1. Turnieje Gryf Basket Cup 2020 odbywają się w terminach: 

28.06 – Netto Arena, ul. W. Szafera 3/5/7

08.08 – Netto Arena, ul. W. Szafera 3/5/7 (Puchar Szczecina)

29.08 – Łasztownia, ul. Wendy (GBC 2020 Wolność – Kocham i Szanuję)

Inne terminy w zależności od możliwości organizacyjnych.

 1. Turnieje rozpoczynają się o godz. 11:00. Komisarz może zmienić godzinę rozpoczęcia turnieju.
 2. Każdy zespół po przybyciu na turniej powinien potwierdzić swój udział zgłaszając się do stolika organizatora.
 • 4.
 1. Drużyna przystępująca do rozgrywek cyklu Gryf Basket Cup zgłasza skład w liczbie minimalnie 3 (trzech), a maksymalnie 4 (czterech) zawodników w turnieju. W całym cyklu może wziąć udział maksymalnie 6 (sześciu) zawodników.
 2. Zawodnik w turnieju ma prawo reprezentować tylko jeden zespół.
 3. Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi odpowiedzialność związanych z nieszczęśliwymi wypadkami.
 • 5.
 1. Zgłoszenia do rozgrywek należy dokonać do momentu rozpoczęcia każdego z turniejów tylko drogą elektroniczną poprzez stronę: https://play.fiba3x3.com/.
 2. Każdy zawodnik musi mieć założone konto w międzynarodowej bazie prowadzonej przez FIBA (Międzynarodową Federację Koszykówki) na: https://play.fiba3x3.com/. Zawodnicy od 13 lat będą rejestrować się samodzielnie. Zawodnicy młodsi będą rejestrowani przez organizatora.
 3. Możliwe jest także dokonanie zgłoszenia w dniu turnieju po uprzednim zgłoszeniu tego faktu pocztą elektroniczną na adres: kontakt@gryfbasketcup.pl lub przesłania zgłoszenia poprzez portal facebook.
 4. Komisarz w szczególnych sytuacjach może przedłużyć termin zgłoszeń.
 5. W turniejach nie ma wpisowego.
 • 6.

W obiektach sportowych (hala sportowa) Gryf Basket Cup  obowiązuje obuwie zmienne.

 • 7.
 1. Rozgrywki w turnieju Gryf Basket Cup rozgrywane są według Oficjalnych Przepisów Gry w Koszykówkę 3 na 3, które znajdują się w załączniku nr 1 [link].
 2. Rozgrywki odbywają się piłką w rozmiarze 6 (specjalnie dedykowaną do koszykówki 3×3) dla kategorii Open, U18 i U16. Pozostałe kategorie grają piłką w rozmiarze 5.
 • 8.

Organizator Gryf Basket Cup (tj. Stowarzyszenie Promocji Sportu „Gryf”) ma prawo wykorzystywać wizerunki zawodników i drużyn w działaniach promujących swoją działalność.

 • 9.
 1. Każdy turniej jest rozgrywany wg jednego schematu rozgrywek tj. rozgrywki grupowe i playoff.
 2. Zespoły z miejsc 1-2 w swoich grupach biorą udział w playoff. Ilość zespołów biorących udział w playoff może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.
 3. W przypadku małej ilości drużyn może zostać zmieniona organizacja rozgrywek.
 • 11.
 1. Nagrody będą przyznawane dla zespołów, które zajmą miejsca 1-3 w swoich kategoriach w każdym turnieju.
 2. Zespoły otrzymują nagrody w postaci medali, dyplomów i pucharów oraz upominków reklamowych, których wartość nie przekracza 50 zł.
 3. Możliwe są nagrody specjalne w poszczególnych kategoriach dla zawodników i zespołów.
 • 12.

W trakcie rozgrywek Gryf Basket Cup stosuje się wszystkie postanowienia przepisów gry 3×3 FIBA (Międzynarodową Federację Koszykówki). Sędziowie podejmują decyzje, które są ostateczne i nie podlegają procedurze protestacyjnej lub odwoławczej.

 • 13.

Zawodnicy drużyny, biorącej udział w rozgrywkach Gryf Basket Cup, powinni mieć jednakowe stroje. Numery na strojach nie są wymagane. Organizator może wyrazić zgodę na odstąpienie od tej zasady.

 • 14.

Szatnie, które są udostępnione zespołom, służą tylko do przebierania. Wszystkie swoje rzeczy należy zabrać na ławkę drużyny. Organizator nie odpowiada za utracone rzeczy pozostawione w szatni.

 • 15.

Przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych odbywa się w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych.

 • 16.

W sprawach nie objętych przepisami gry decyzje podejmuje Komisarz zawodów do kompetencji którego należy w szczególności:

– weryfikacja uczestników zawodów,

– rozstrzyganie wątpliwości w zakresie oceny tożsamości zawodników,

– nadzór nad prawidłowym działaniem stolików sędziowskich oraz służb zabezpieczających zawody,

– rozpatrywanie protestów wniesionych przez kapitanów drużyn biorących udział w zawodach o ile merytoryczna ocena protestu możliwa jest na miejscu.

 • 17.

W zakresie następujących spraw dyscyplinarnych stosuje się następujące kary dyscyplinarne:

– zdyskwalifikowanie zawodnika przez sędziego za niesportowe zachowanie skutkuje wykluczeniem zawodnika z danego meczu,

– zdyskwalifikowanie zawodnika przez Komisarza za wysoce niesportowe zachowanie skutkuje wykluczeniem zawodnika z całego sezonu,

– udział nieuprawnionego zawodnika w zespole stwierdzony po weryfikacji zawodników /zamiana tożsamości – udostępnienie osobie trzeciej lub udział zawodnika w dwóch zespołach/ skutkuje dyskwalifikacją zespołu w ramach danego sezonu, weryfikacją jego spotkań jako walkowery na korzyść zespołu przeciwnego w danej kolejce oraz dyskwalifikacją zawodnika w całym cyklu rozgrywek Gryf Basket Cup  w danym roku.

Załączniki:

Oficjalne Przepisy Gry w Koszykówkę 3×3.

Zgoda rodziców dla uczestników poniżej 18 lat.

NASZE DANE

Stowarzyszenie Promocji Sportu „GRYF”
ul. Orzeszkowej 3/u1
71-564 Szczecin

NIP: 851-317-69-84
KRS 0000510487
REGON: 321542907

KontaKt

(+48) 664 906 703
kontakt@gryfbasketcup.pl

mBank
59 1140 2004 0000 3502 7969 8168