rEGULAMIN ROZGRYWEK

Regulamin rozgrywek Gryf Basket Cup 2022

 

Par. 1.

Organizatorem rozgrywek jest Stowarzyszenie Promocji Sportu „Gryf”, ul. Elizy Orzeszkowej 3/u1, 71-564 Szczecin, NIP: 851-317-69-84, KRS 0000510487, tel. 664906703, e-mail: kontakt@gryfbasketcup.pl lub inna organizacja wymieniona w Par. 3.

W przypadku poszczególnych turniejów Stowarzyszenie może być współorganizatorem patrz par. 3

Komisarzem rozgrywek jest Paweł Kryzan lub osoba wskazana w Par. 3 przy określonym wydarzeniu.

Oficjalną stroną internetową i podstawowym kanałem informacyjnym jest www.gryfbasketcup.pl .

Par. 2.

W cyklu rozgrywkowym ryf Basket Cup rozgrywki są prowadzone w następujących kategoriach:

– OPEN (mix)

– U 23 (mix)

– U 17 (mix)

– U 15 (mix)

– U 13 (mix)

Ilość kategorii jest określana na każdym turnieju. Klasyfikacja generalna będzie ustalana dla kategorii, w których zostaną rozegrane mecze na co najmniej 3 turniejach (jeżeli będzie możliwość ich zorganizowania). Kategoria może zostać utworzona tylko w momencie, gdy zgłosi się w niej do turnieju co najmniej 5 drużyn na danym turnieju. Przykład: kategoria U17 w turnieju nr 1 zostanie utworzona wtedy, gdy zgłosi się minimum 5 zespołów w kategorii U17. Jeżeli zgłoszą się cztery, wtedy będą mogły zagrać w wyższej kategorii tj. w kategorii U 23.

W turnieju może wziąć udział każdy zawodnik bez względu na narodowość.

W turniejach może wziąć udział każdy zainteresowany, może to być reprezentacja klubu, szkoły czy nawet osób nie reprezentujących żadnej organizacji.

Komisarz może na wniosek innych grup wiekowych zorganizować rozgrywki w innych kategoriach lub utworzyć kategorię towarzyszącą tj. bez klasyfikacji generalnej.

Par. 3.

Turnieje Gryf Basket Cup 2022 odbywają się w terminach:

08.05 – Gryf Basket Cup 2022 vol. 1 – boisko przy SP 35, ul. Świetoborzyców 40 w Szczecinie.

12.06 – Gryf Basket Cup 2022 (2.0) – boisko przy SP 35, ul. Świetoborzyców 40 w Szczecinie.

Gryf Basket Cup 2022 vol. 3. Puchar Szczecina – turniej w organizacji, przeniesiony z pierwotnego terminu 20 sierpnia.

 

Każdy zespół po przybyciu na turniej powinien potwierdzić swój udział zgłaszając się do stolika organizatora.

 

 

Par. 4.

Drużyna przystępująca do rozgrywek cyklu Gryf Basket Cup zgłasza skład w liczbie minimalnie 3 (trzech), a maksymalnie 4 (czterech) zawodników w turnieju.

Zawodnik w turnieju ma prawo reprezentować tylko jeden zespół.

Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi odpowiedzialność związanych z nieszczęśliwymi wypadkami.

Par. 5.

Zgłoszenia do rozgrywek należy dokonać do momentu rozpoczęcia każdego z turniejów tylko drogą elektroniczną poprzez stronę: https://play.fiba3x3.com/ .

Każdy zawodnik musi mieć założone konto w międzynarodowej bazie prowadzonej przez FIBA (Międzynarodową Federację Koszykówki) na: https://play.fiba3x3.com/ . Zawodnicy od 13 lat będą rejestrować się samodzielnie. Zawodnicy młodsi będą rejestrowani przez organizatora.

Możliwe jest także dokonanie zgłoszenia w dniu turnieju po uprzednim zgłoszeniu tego faktu pocztą elektroniczną na adres: kontakt@gryfbasketcup.pl lub przesłania zgłoszenia poprzez portal facebook.

Komisarz w szczególnych sytuacjach może przedłużyć termin zgłoszeń.

W turniejach może zostać ustalone wpisowe w postaci finansowej lub rzeczowej.

Par. 6.

W obiektach sportowych (hala sportowa) Gryf Basket Cup  obowiązuje obuwie zmienne.

Par. 7.

Rozgrywki w turnieju Gryf Basket Cup rozgrywane są według Oficjalnych Przepisów Gry w Koszykówkę 3 na 3, które znajdują się w załączniku nr 1 (https://pzkosz.pl/dokumenty/pobierz/3146/Oficjalne_Przepisy_Gry_3x3.pdf) .

Rozgrywki odbywają się piłką w rozmiarze 6 (specjalnie dedykowaną do koszykówki 3×3) dla kategorii Open, U18 i U16. Pozostałe kategorie grają piłką w rozmiarze 5.

Par. 8.

Organizator Gryf Basket Cup (tj. Stowarzyszenie Promocji Sportu „Gryf”) ma prawo wykorzystywać wizerunki zawodników i drużyn w działaniach promujących swoją działalność.

Par. 9.

Każdy turniej jest rozgrywany wg jednego schematu rozgrywek tj. rozgrywki grupowe i playoff.

Zespoły z miejsc 1-2 w swoich grupach biorą udział w playoff. Ilość zespołów biorących udział w playoff może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.

W przypadku małej ilości drużyn może zostać zmieniona organizacja rozgrywek.

Par. 10.

Nagrody będą przyznawane dla zespołów, które zajmą miejsca 1-3 w swoich kategoriach w każdym turnieju.

Zespoły otrzymują nagrody w postaci medali, dyplomów i pucharów oraz upominków reklamowych, których wartość nie przekracza 50 zł.

Możliwe są nagrody specjalne w poszczególnych kategoriach dla zawodników i zespołów.

Par. 11.

W trakcie rozgrywek Gryf Basket Cup stosuje się wszystkie postanowienia przepisów gry 3×3 FIBA (Międzynarodową Federację Koszykówki). Sędziowie podejmują decyzje, które są ostateczne i nie podlegają procedurze protestacyjnej lub odwoławczej.

Par. 12.

Zawodnicy drużyny, biorącej udział w rozgrywkach Gryf Basket Cup, powinni mieć jednakowe stroje. Numery na strojach nie są wymagane. Organizator może wyrazić zgodę na odstąpienie od tej zasady.

Par. 13.

Szatnie, które są udostępnione zespołom, służą tylko do przebierania. Wszystkie swoje rzeczy należy zabrać na ławkę drużyny. Organizator nie odpowiada za utracone rzeczy pozostawione w szatni.

Par. 14.

Przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych odbywa się w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych.

Par. 15.

W sprawach nie objętych przepisami gry decyzje podejmuje Komisarz zawodów do kompetencji którego należy w szczególności:

– weryfikacja uczestników zawodów,

– rozstrzyganie wątpliwości w zakresie oceny tożsamości zawodników,

– nadzór nad prawidłowym działaniem stolików sędziowskich oraz służb zabezpieczających zawody,

– rozpatrywanie protestów wniesionych przez kapitanów drużyn biorących udział w zawodach o ile merytoryczna ocena protestu możliwa jest na miejscu.

Par. 16.

W zakresie następujących spraw dyscyplinarnych stosuje się następujące kary dyscyplinarne:

– zdyskwalifikowanie zawodnika przez sędziego za niesportowe zachowanie skutkuje wykluczeniem zawodnika z danego meczu,

– zdyskwalifikowanie zawodnika przez Komisarza za wysoce niesportowe zachowanie skutkuje wykluczeniem zawodnika z całego sezonu,

– udział nieuprawnionego zawodnika w zespole stwierdzony po weryfikacji zawodników /zamiana tożsamości – udostępnienie osobie trzeciej lub udział zawodnika w dwóch zespołach/ skutkuje dyskwalifikacją zespołu w ramach danego sezonu, weryfikacją jego spotkań jako walkowery na korzyść zespołu przeciwnego w danej kolejce oraz dyskwalifikacją zawodnika w całym cyklu rozgrywek Gryf Basket Cup  w danym roku.

 

Załączniki:

Oficjalne Przepisy Gry w Koszykówkę 3×3.

Zgoda rodziców dla uczestników poniżej 18 lat.

 

NASZE DANE

Stowarzyszenie Promocji Sportu „GRYF”
ul. Orzeszkowej 3/u1
71-564 Szczecin

NIP: 851-317-69-84
KRS 0000510487
REGON: 321542907

KontaKt

(+48) 664 906 703
kontakt@gryfbasketcup.pl

mBank
59 1140 2004 0000 3502 7969 8168