otwarte_szkolenie_2

Dokładnie tydzień temu odbyło się otwarte szkolenie pn.: „Jak pozyskiwać sponsorów” połączone z Otwartym Treningiem basketu.

Mamy wrażenie, że przetarliśmy nowy szlak. Warto dodać, że szkolenie nie dotyczyło tylko koszykówki, ale ogólnie organizacji zawodów i imprez sportowych. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele lig amatorskich ze Szczecina i innych miast regionu. Mieliśmy okazję przedstawić nasz autorski wzór oferty sponsorskiej, który można wypełnić dowolnymi treściami. Ten schemat warto używać jako bazę do tworzenia własnej oferty sponsorskiej. [tu można go pobrać]

Mówiliśmy także o własnych doświadczeniach wynikających z budowania wielu projektów sportowych. Przykładem jest oczywiście Gryf Basket Cup, ale to nie jedyny projekt, w którym uczestniczyła lub uczestniczy nasza organizacja.

Zebraliśmy także opinie osób, które brały udział w naszym otwarty szkoleniu. Tak jak zapowiadaliśmy byli też goście reprezentujący świat biznesu i nauki.

Łącznie mieliśmy 3 prelekcje, które były prezentowane kolejno przez Pawła Kryzan, organizatora Gryf Basket Cup, Annę Kornacką – Prezes Zarządu ZPPZ Lewiatan i dr Karol Kuczera – adiunkta w Instytucie Zarządzania i Marketingu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US.

Chcemy rozwijać nasz projekt i wzmacniać go o nowe elementy. O tym niedługo napiszemy.

Załączamy prezentację, która rozpoczęła szkolenie. [link]

Po zakończeniu zaczęło się na sali rozgrzewkowej granie w kosza, do którego muzykę puszczał Tony Jazzu. Dzięki Tony!

Dodajemy także wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się zorganizowania naszej imprezy, a zwłaszcza: Tomka Legęcia z Gryf Basket Cup, Marcina Cichockiego i Michała Piersińskiego z Azoty Arena oraz naszych partnerów z firmy Prinshop.

Red.: Paweł Kryzan