spirit of the game

Przedstawiamy dzisiaj nowość, która będzie miała miejsce na najbliższej Gryf Basket Lidze.

Nasza gra ma szczególny charakter. Nie mamy sędziów i sami sędziujemy swoją grę. Dlatego każda drużyna po zakończonym meczu będzie oceniać drużynę przeciwną w kategoriach:

– znajomość i przestrzeganie zasad gry,
– zgodne z prawdą obserwacje i wyciągane wnioski,
– sprawiedliwość w stosunku do obu stron,
– jasna komunikacja,
– uprzejmość wobec przeciwnika i jego poszanowanie.

W każdej kategorii będą przyznawać od 1-10 punktów, które po zsumowaniu i wyciągnięciu średniej będą dawać wynik w tej konkurencji każdej ze startujących drużyn w kategorii „Spirit of the Game”.

Dla zespołu, który uzyska najlepszy wynik jest przewidziana specjalna nagroda.

Red.: Paweł Kryzan