Regulamin

I. Regulamin rozgrywek

Gryf Basket Cup 2019

§ 1.

Organizatorem rozgrywek jest Stowarzyszenie Nowoczesny Szczecin, ul. Asnyka 18/2, 71-527 Szczecin, NIP: 851-317-69-84, KRS 0000510487, tel. 664906703, e-mail: kontakt@gryfbasketcup.pl .

Komisarzem rozgrywek jest Paweł Kryzan.

Oficjalną stroną internetową i podstawowym kanałem informacyjnym jest www.gryfbasketcup.pl .

§ 2.

 1. W cyklu rozgrywkowym Gryf Basket Cup 2019 rozgrywki są prowadzone w następujących kategoriach:

– Seniorów – kategoria OPEN

– Juniorów Starszych U20M

– Juniorów U18M

– Kadetów U16M

– Młodzików A U14M

– Młodzików B U13M

– Żaczków U12M

– Juniorek Starszych U22K

– Juniorek U18K

– Kadetek U16K

– Młodziczek U14K

– Żaczków U12K

 1. Ilość kategorii jest określana na każdym turnieju. Kategoria może zostać utworzona tylko w momencie, gdy zgłosi się w niej do turnieju co najmniej 5 drużyn na danym turnieju.
 2. W turnieju może wziąć udział każdy zawodnik bez względu na narodowość.
 3. W turniejach może wziąć udział każdy zainteresowany, może to być reprezentacja klubu, szkoły czy nawet osób nie reprezentujących żadnej organizacji.
 4. Komisarz może na wniosek innych grup wiekowych zorganizować rozgrywki w innych kategoriach lub utworzyć kategorię towarzyszącą tj. bez klasyfikacji generalnej.

§ 3.

 1. Turnieje Gryf Basket Cup 2019 odbywają się :

5 maja – Międzyzdroje

11 maja – Mierzyn

18 maja – Szczecin, Galeria Kaskada

30 czerwca – Trzebież

21 lipca – Szczecin

10 sierpnia – Szczecin

Możliwe są kolejne turnieje, których terminy zostaną podane w terminie późniejszym.

 1. Turnieje rozpoczynają się o godz. 11:00. Komisarz może zmienić godzinę rozpoczęcia turnieju.
 2. Każdy zespół po przybyciu na turniej powinien potwierdzić swój udział zgłaszając się do stolika organizatora.

§ 4.

 1. Drużyna przystępująca do rozgrywek cyklu Gryf Basket Cup 2019 zgłasza skład w liczbie minimalnie 3 (trzech), a maksymalnie 4 (czterech) zawodników w turnieju. 
 2. Zawodnik w turnieju ma prawo reprezentować tylko jeden zespół.

§ 5.

 1. Zgłoszenia do rozgrywek należy dokonać do momentu rozpoczęcia każdego z turniejów tylko drogą elektroniczną poprzez stronę: www.3x3planet.com
 2. Każdy zawodnik musi mieć założone konto w międzynarodowej bazie prowadzonej przez FIBA (Międzynarodową Federację Koszykówki) na: 3x3planet.com. Zawodnicy od 13 lat będą rejestrować się samodzielnie. Zawodnicy młodsi będą rejestrowani przez organizatora.
 3. Możliwe jest także dokonanie zgłoszenia w dniu turnieju po uprzednim zgłoszeniu tego faktu pocztą elektroniczną na adres: kontakt@gryfbasketcup.pl lub przesłania zgłoszenia poprzez portal facebook.
 4. Komisarz w szczególnych sytuacjach może przedłużyć termin zgłoszeń.
 5. Zespoły biorące udział w rozgrywkach mają obowiązek wniesienia wpisowego.
 6. Wpisowe wynosi dla uczestników kategorii Open i U23 wynosi 10 zł od zawodnika we wszystkich turniejach. Uczestnicy pozostałych kategorii nie wnoszą opłat. 
 7. Wpisowe uiszcza się przed każdym turniejem.
 8. Wpłaty wpisowego należy dokonać przed turniejem przelewem na konto Stowarzyszenia nr: 32 1140 2004 0000 3402 7720 0759.
 9. W uzasadnionych przypadkach można również dokonywać wpłat bezpośrednio przed rozpoczęciem rozgrywek po wcześniejszym poinformowaniu Komisarza.

§ 6.

W zamkniętych obiektach sportowych (hala sportowa) Gryf Basket Cup 2019 obowiązuje obuwie zmienne.

§ 7.

 1. Rozgrywki w turnieju Gryf Basket Cup 2019 rozgrywane są według Oficjalnych Przepisów Gry w Koszykówkę 3 na 3, które znajdują się w załączniku nr 1 [link].
 2. Rozgrywki odbywają się piłką w rozmiarze 6 (rozmiar dostosowany do gry w koszykówce 3×3) dla kategorii Open, U23, U18 i U16. Pozostałe kategorie grają piłką w rozmiarze 5.

§ 8.

Mecze są sędziowane przez sędziów Polskiego Związku Koszykówki.

§ 9.

Organizator Gryf Basket Cup 2019 (tj. Stowarzyszenie Nowoczesny Szczecin) ma prawo wykorzystywać wizerunki zawodników i drużyn w działaniach promujących swoją działalność.

§ 10.

 1. Każdy turniej jest rozgrywany wg jednego schematu rozgrywek tj. rozgrywki grupowe i playoff.
 2. Zespoły z miejsc 1-2 w swoich grupach biorą udział w playoff. Ilość zespołów biorących udział w playoff może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.
 3. W przypadku małej ilości drużyn może zostać zmieniona organizacja rozgrywek.

§ 11.

 1. Nagrody będą przyznawane dla zespołów, które zajmą miejsca 1-3 w swoich kategoriach w każdym turnieju.
 2. Zespoły otrzymują nagrody w postaci medali, dyplomów i pucharów oraz upominków reklamowych, których wartość nie przekracza 50 zł.
 3. Możliwe jest ufundowanie nagród rzeczowych. 
 4. Możliwe są nagrody specjalne w poszczególnych kategoriach dla zawodników i zespołów.

§ 12.

W trakcie rozgrywek Gryf Basket Cup 2019 stosuje się wszystkie postanowienia przepisów gry 3×3 FIBA (Międzynarodową Federację Koszykówki). Sędziowie podejmują decyzje, które są ostateczne i nie podlegają procedurze protestacyjnej lub odwoławczej.

§ 13.

Zawodnicy drużyny, biorącej udział w rozgrywkach Gryf Basket Cup 2019, muszą mieć jednakowe stroje. Numery na strojach nie są wymagane. Organizator może wyrazić zgodę na odstąpienie od tej zasady.

§ 14.

Szatnie, które są udostępnione zespołom, służą tylko do przebierania. Wszystkie swoje rzeczy należy zabrać na ławkę drużyny. Organizator nie odpowiada za utracone rzeczy pozostawione w szatni.

§ 15.

Przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych odbywa się w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych.

§ 16.

W sprawach nie objętych przepisami gry decyzje podejmuje Komisarz zawodów do kompetencji którego należy w szczególności:

– weryfikacja uczestników zawodów,

– rozstrzyganie wątpliwości w zakresie oceny tożsamości zawodników,

– nadzór nad prawidłowym działaniem stolików sędziowskich oraz służb zabezpieczających zawody,

– rozpatrywanie protestów wniesionych przez kapitanów drużyn biorących udział w zawodach o ile merytoryczna ocena protestu możliwa jest na miejscu.

 

W zakresie następujących spraw dyscyplinarnych stosuje się następujące kary dyscyplinarne:

– zdyskwalifikowanie zawodnika przez sędziego za niesportowe zachowanie skutkuje wykluczeniem zawodnika z danego meczu,

– zdyskwalifikowanie zawodnika przez Komisarza za wysoce niesportowe zachowanie skutkuje wykluczeniem zawodnika z całego sezonu,

– udział nieuprawnionego zawodnika w zespole stwierdzony po weryfikacji zawodników /zamiana tożsamości – udostępnienie osobie trzeciej lub udział zawodnika w dwóch zespołach/ skutkuje dyskwalifikacją zespołu w ramach danego sezonu, weryfikacją jego spotkań jako walkowery na korzyść zespołu przeciwnego w danej kolejce oraz dyskwalifikacją zawodnika w całym cyklu rozgrywek Gryf Basket Cup w danym roku.

 

II. Regulamin rozgrywek

Zachodniopomorska Liga 3×3 – Gryf Basket Cup 2018-2019

§ 1.

 

Organizatorem rozgrywek jest Stowarzyszenie Nowoczesny Szczecin, ul. Asnyka 18/2, 71-527 Szczecin, NIP: 851-317-69-84, KRS 0000510487, tel. 664906703, e-mail: kontakt@gryfbasketcup.pl .

 

Komisarzem rozgrywek jest Paweł Kryzan.

 

Oficjalną stroną internetową i podstawowym kanałem informacyjnym jest www.gryfbasketcup.pl .

 

§ 2.

 1. W cyklu rozgrywkowym Zachodniopomorska Liga 3×3 – Gryf Basket Cup 2018 rozgrywki są prowadzone w następujących kategoriach:

– Seniorów – kategoria OPEN

– Juniorów Starszych U20M

– Juniorów U18M

– Kadetów U16M

– Młodzików A U14M

– Młodzików B U13M

– Żaczków U12M

– Juniorek Starszych U22K

– Juniorek U18K

– Kadetek U16K

– Młodziczek U14K

– Żaczków U12K

 1. Ilość kategorii jest określana na każdym turnieju. Klasyfikacja generalna będzie ustalana dla kategorii, w których zostaną rozegrane mecze na co najmniej 3 turniejach. Kategoria może zostać utworzona tylko w momencie, gdy zgłosi się w niej do turnieju co najmniej 5 drużyn na danym turnieju.

Przykład: kategoria U18 w turnieju nr 1 zostanie utworzona wtedy, gdy zgłosi się minimum 5 zespołów w kategorii U18. Jeżeli zgłoszą się cztery, wtedy będą mogły zagrać w wyższej kategorii tj. w kategorii Open.

Jeżeli na turniejach 2,3 i 4 zgłosi się co najmniej 5 zespołów U18 wtedy zostanie przyznane wyróżnienie dla 3 najlepszych zespołów, które wystąpią w turniejach 2-4.Uczestnicy turnieju muszą mieć minimum 13 lat, ukończone najpóźniej w dniu turnieju.

 1. W turnieju może wziąć udział każdy zawodnik bez względu na narodowość.
 2. W turniejach może wziąć udział każdy zainteresowany, może to być reprezentacja klubu, szkoły czy nawet osób nie reprezentujących żadnej organizacji.
 3. Komisarz może na wniosek innych grup wiekowych zorganizować rozgrywki w innych kategoriach lub utworzyć kategorię towarzyszącą tj. bez klasyfikacji generalnej.

§ 3.

 1. Turnieje Gryf Basket Cup 2018 odbywają się :

– 27.10 – Szczecin, Grabow-Drzetowo Open

– 31.03 – Szczecin, Prawobrzeże Basket Cup, Hala Szkoły Podstawowej 37 (dawnego Gimnazjum nr 7), przy ul. Zofii Nałkowskiej 33.

Terminy kolejnych turniejów zostaną podane w terminie późniejszym.

 1. Turnieje rozpoczynają się o godz. 10:00. Komisarz może zmienić godzinę rozpoczęcia turnieju.
 2. Każdy zespół po przybyciu na turniej powinien potwierdzić swój udział zgłaszając się do stolika organizatora.

§ 4.

 1. Drużyna przystępująca do rozgrywek cyklu Zachodniopomorska Liga 3×3 – Gryf Basket Cup 2018-2019 zgłasza skład w liczbie minimalnie 3 (trzech), a maksymalnie 4 (czterech) zawodników w turnieju. W całym cyklu może wziąć udział maksymalnie 6 (sześciu) zawodników.
 2. Zawodnik w turnieju ma prawo reprezentować tylko jeden zespół.

§ 5.

 1. Zgłoszenia do rozgrywek należy dokonać do momentu rozpoczęcia każdego z turniejów tylko drogą elektroniczną poprzez stronę: www.3x3planet.com
 2. Każdy zawodnik musi mieć założone konto w międzynarodowej bazie prowadzonej przez FIBA (Międzynarodową Federację Koszykówki) na: 3x3planet.com. Zawodnicy od 13 lat będą rejestrować się samodzielnie. Zawodnicy młodsi będą rejestrowani przez organizatora.
 3. Możliwe jest także dokonanie zgłoszenia w dniu turnieju po uprzednim zgłoszeniu tego faktu pocztą elektroniczną na adres: kontakt@gryfbasketcup.pl lub przesłania zgłoszenia poprzez portal facebook.
 4. Komisarz w szczególnych sytuacjach może przedłużyć termin zgłoszeń.
 5. Zespoły biorące udział w rozgrywkach mają obowiązek wniesienia wpisowego.
 6. Wpisowe wynosi dla uczestników kategorii Open wynosi 10 zł od zawodnika we wszystkich turniejach. Uczestnicy pozostałych kategorii nie wnoszą opłat.
 7. Wpisowe uiszcza się przed każdym turniejem.
 8. Wpłaty wpisowego należy dokonać przed turniejem przelewem na konto Stowarzyszenia nr: 32 1140 2004 0000 3402 7720 0759.
 9. W uzasadnionych przypadkach można również dokonywać wpłat bezpośrednio przed rozpoczęciem rozgrywek po wcześniejszym poinformowaniu Komisarza.

§ 6.

W obiektach sportowych (hala sportowa) Zachodniopomorska Liga 3×3 – Gryf Basket Cup 2018-2019 obowiązuje obuwie zmienne.

§ 7.

 1. Rozgrywki w turnieju Zachodniopomorska Liga 3×3 – Gryf Basket Cup 2018-2019 rozgrywane są według Oficjalnych Przepisów Gry w Koszykówkę 3 na 3, które znajdują się w załączniku nr 1 [link].
 2. Rozgrywki odbywają się piłką w rozmiarze 6 (Wilson FIBA 3×3 Game Basketball) dla kategorii Open, U18 i U16. Pozostałe kategorie grają piłką w rozmiarze 5.

§ 8.

Mecze są sędziowane przez sędziów Polskiego Związku Koszykówki.

§ 9.

Organizator Zachodniopomorska Liga 3×3 – Gryf Basket Cup 2018-2019 (tj. Stowarzyszenie Nowoczesny Szczecin) ma prawo wykorzystywać wizerunki zawodników i drużyn w działaniach promujących swoją działalność.

§ 10.

 1. Każdy turniej jest rozgrywany wg jednego schematu rozgrywek tj. rozgrywki grupowe i playoff.
 2. Zespoły z miejsc 1-2 w swoich grupach biorą udział w playoff. Ilość zespołów biorących udział w playoff może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.
 3. W przypadku małej ilości drużyn może zostać zmieniona organizacja rozgrywek.

§ 11.

 1. Nagrody będą przyznawane dla zespołów, które zajmą miejsca 1-3 w swoich kategoriach w każdym turnieju.
 2. Zespoły otrzymują nagrody w postaci medali, dyplomów i pucharów oraz upominków reklamowych, których wartość nie przekracza 50 zł.
 3. Możliwe są nagrody specjalne w poszczególnych kategoriach dla zawodników i zespołów.

§ 12.

W trakcie rozgrywek Zachodniopomorska Liga 3×3 – Gryf Basket Cup 2018-2019 stosuje się wszystkie postanowienia przepisów gry 3×3 FIBA (Międzynarodową Federację Koszykówki). Sędziowie podejmują decyzje, które są ostateczne i nie podlegają procedurze protestacyjnej lub odwoławczej.

§ 13.

Zawodnicy drużyny, biorącej udział w rozgrywkach Zachodniopomorska Liga 3×3 – Gryf Basket Cup 2018-2019, muszą mieć jednakowe stroje. Numery na strojach nie są wymagane. Organizator może wyrazić zgodę na odstąpienie od tej zasady.

§ 14.

Szatnie, które są udostępnione zespołom, służą tylko do przebierania. Wszystkie swoje rzeczy należy zabrać na ławkę drużyny. Organizator nie odpowiada za utracone rzeczy pozostawione w szatni.

§ 15.

Przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych odbywa się w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych.

§ 16.

W sprawach nie objętych przepisami gry decyzje podejmuje Komisarz zawodów do kompetencji którego należy w szczególności:

– weryfikacja uczestników zawodów,

– rozstrzyganie wątpliwości w zakresie oceny tożsamości zawodników,

– nadzór nad prawidłowym działaniem stolików sędziowskich oraz służb zabezpieczających zawody,

– rozpatrywanie protestów wniesionych przez kapitanów drużyn biorących udział w zawodach o ile merytoryczna ocena protestu możliwa jest na miejscu.

 

W zakresie następujących spraw dyscyplinarnych stosuje się następujące kary dyscyplinarne:

– zdyskwalifikowanie zawodnika przez sędziego za niesportowe zachowanie skutkuje wykluczeniem zawodnika z danego meczu,

– zdyskwalifikowanie zawodnika przez Komisarza za wysoce niesportowe zachowanie skutkuje wykluczeniem zawodnika z całego sezonu,

– udział nieuprawnionego zawodnika w zespole stwierdzony po weryfikacji zawodników /zamiana tożsamości – udostępnienie osobie trzeciej lub udział zawodnika w dwóch zespołach/ skutkuje dyskwalifikacją zespołu w ramach danego sezonu, weryfikacją jego spotkań jako walkowery na korzyść zespołu przeciwnego w danej kolejce oraz dyskwalifikacją zawodnika w całym cyklu rozgrywek Zachodniopomorska Liga 3×3 – Gryf Basket Cup w danym roku.

Załączniki:

Oficjalne Przepisy Gry w Koszykówkę 3×3.

Zgoda rodziców dla uczestników poniżej 18 lat.